Pro projekční a stav.firmy


Geodetická zaměření
- mapové podklady pro projektovou dokumentaci (výškopisné a polohopisné plány, pohledy fasád atd.)


Zaměření a tvorba stavebních dokumentací

- zejména historických objektů, ale i objektů a areálů s požadavkem na vysokou přesnost dokumentace


Geodetické práce na stavbách
- vytyčovací práce
- vytyčení inženýrských sítí a jejich konečné zaměření
- dokumentace skutečného provedení


Práce v katastru nemovitostí
- geometrické plány včetně řešení věcných břemen
- záborové elaboráty
- vytyčovací práce

Poradenství

Děkujeme Vám za využití našich služeb.

Počasí
Počasí v České republicePočasí v České republicePočasí v České republice
Počet návštěvníků
156866