Odkazy

STÁTNÍ SPRÁVA

Český úřad zeměměřický a katastrální - http://www.cuzk.cz (mimo jiné i odkazy na všechna katastrální pracoviště)
Výzkumný ústav geodetický a kartografický - http://www.vugtk.cz (mimo jiné i zajímavý odborný slovník)
Ústřední pozemkový úřad - http://www.upu.cz (veškeré informace o pozemkových úpravách)
Český svaz geodetů a kartografů - http://csgk.fce.vutbr.cz (oborové meziresortní sdružení)
Archivní mapy Ústředního archivu zeměměřictví a katastru - http://archivnimapy.cuzk.cz

FORMULÁŘE POTŘEBNÉ PRO ZÁPIS DO KN

Český úřad zeměměřický a katastrální -

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-FORMULAREVOLNÝ ČAS

www.lkbaits.cz

www.carpclub.cz

www.kaprarskyspolek.cz

Počasí
Počasí v České republicePočasí v České republicePočasí v České republice
Počet návštěvníků
156874