Geometrické plány

 • zaměření staveb ke kolaudaci
 • rozdělení pozemku
 • vyznačení věcného břemene
 • upřesnění hranic pozemku
 • zaměření inženýrských sítí
 • vytyčení staveb
 • zaměření rozestavěných staveb za účelem úvěru
 • vytyčení pozemků
 • jiné geodetické práce

Zajistíme

 • souhlas s rozdělením pozemku na příslušném stavebním úřadu
 • výpis z katastru nemovitostí a snímky map pro účely geometrických plánů
 • poradenství v oblasti geodetických prací
 • plastové mezníky, geodetické hřeby, reflexní spreje a jiné geodetické pomůcky

 

 

Počasí
Počasí v České republicePočasí v České republicePočasí v České republice
Počet návštěvníků
127242